top of page

Privacybeleid

Als bezoeker van www.shop.rodyit.nl worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Deze worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Als klant van RodyIT zijn de volgende gegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken:

» Naam, adres en woonplaats

» Emailadres

» Telefoonnummer

» Geboortedatum

 

Ordergegevens worden bewaard tot 7 jaar na het plaatsen van je order. 

PostNL

Om jouw bestelling bij jou thuis te kunnen bezorgen, wordt er gebruik gemaakt van verzendbedrijf PostNL. PostNL ontvangt jouw naam, adres en woonplaats om het pakket op de juiste plek af te leveren. 

 

Google Analytics

Om te kijken hoe bezoekers de webshop www.shop.rodyit.nl gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van cookies. Dit wordt bijgehouden door het bedrijf Google, via de dienst Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

 

Google Review

Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google Review, dan bent je verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. Google heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onze dienstverlening. Dat houdt in dat het doel van de verwerking altijd direct te maken heeft met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor marketing. Als je jouw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Jouw rechten

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je ,als betrokkene, bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Allereerst sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens alleen naar jouw, bij ons reeds bekende, e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres wilt ontvangen, zullen wij jou vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je heb altijd recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt ons een verzoek sturen (stuur ons in dit geval een mail) en je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt behandeld, sturen wij je op het bij, ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jou, te laten aanpassen. Je kunt ons een verzoek sturen (stuur ons in dit geval een mail) en je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt behandeld, sturen wij je op het bij, ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op jou, te beperken. Je kunt ons een verzoek sturen (stuur ons in dit geval een mail) en je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt behandeld, sturen wij je op het bij, ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat jouw gegevens niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jou, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt ons een verzoek sturen (stuur ons in dit geval een mail) en je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt behandeld, sturen wij jou ,op het bij ons bekende, e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van RodyIT. Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

 

Cookies

RodyIT maakt gebruik van ‘’cookies’’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze worden verzameld om beter inzicht te krijgen in de klanten en zodat diensten hierop afgestemd kunnen worden. Je kunt het gebruik van cookies naar eigen wens accepteren of niet accepteren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

RodyIT behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als je op de hoogte wilt blijven van deze wijzigingen, dien je deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je een verzoek indienen om de gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te wissen. Neem hiervoor contact op via onderstaande gegevens. Je verzoek wordt binnen 4 weken verwerkt.

 

Contactgegevens

RodyIT

Hoger Einde-Zuid 2B,

1191 AG Ouderkerk aan de Amstel

info@rodyit.nl

bottom of page